витрата рідини, газу


витрата рідини, газу
расход жидкости, газа - gas, liquid flow rate - *Durchflußmenge, anstehende Gasmenge – кількість рідини (газу), що протікає за одиницю часу через переріз, перпендикулярний лініям течії. При вимірюванні об’єму протікаючої рідини (газу) визначають В. об’ємну (Qоб), при вимірюванні маси – В. масову (Qм). Для усталеного потоку Qоб дорівнює добутку середньої по перерізу швидкості потоку на площу поперечного перерізу; Qм – добутку густини речовини на Qоб Одиницею В. є м3/c (об’ємної) або кг/с (масової). У нафтогазопромисловій справі В. рідини (газу) вимірюють в м3/доб, т/доб (тис. м3/доб). Вимірювання В. рідини (газу) проводять витратоміром.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Смотреть что такое "витрата рідини, газу" в других словарях:

  • витрата масова — расход массовый mass flow rate *Massenabgabe – витрата рідини, газу або сипкої речовини, що визначається в одиницях маси та часу (кг/с, моль/с) …   Гірничий енциклопедичний словник

  • витрата — расход (подача) rate of flow, discharge *Förderstrom – кількість переміщуваної чи подаваної рідини, газу або сипкої речовини (масова, об’ємна чи вагова) за одиницю часу через поперечний переріз …   Гірничий енциклопедичний словник

  • витратомір — расходомер flowmeter *Verbrauchsmesser, Durchflussmesser – пристрій або устаткування для вимірювання витрат в однофазних потоках рідини (нафти, води тощо) чи газу або сипкої речовини. У нафтовидобуванні частіше за все застосовують об’ємні і… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • витратомір за змінним перепадом тиску — расходомер переменного перепада давления alternate differential pressure meter *Durchflussmesser des variablen Druckgefälles, Durchflussmesser des variablen Druckunterschiedes – об ємний витратомір рідини або газу, в якому витрата визначається за …   Гірничий енциклопедичний словник

  • дебіт — дебит discharge, flow rate, yield, production rate *Förderrate, Zuflußrate, Entnahmerate, Ergiebigkeit – у гірництві (нафтовій і газовій промисловості) кількість(об’єм) рідини (води, нафти) або газу, що надходить на поверхню за одиницю часу з… …   Гірничий енциклопедичний словник